Arbetssökande, arbetsträning och praktik

Arbetssökande, arbetsträning och praktik

Vår enhet för insats och sysselsättning jobbar för att alla arbetssökande i alla åldersgrupper som har försörjningsstöd ska få en chans till att hitta en långsiktig lösning.

Arbetsmarknadsenheten

Vi ger stöd i frågor som rör arbete och självförsörjning. Vi hjälper dig som saknar sysselsättning och ger stöd och insatser efter dina behov. Exempel på områden vi kan stötta i är matchning, utbildning, arbetsträning, praktik eller annan aktuell lösning.

Varje deltagare får ett personligt schema utformat efter behov och vad som kan erbjudas för stunden.

Arbetsmarknadsenheten finns på Hagavägen 3 i Alvesta.

Sysselsättning

För dig som har en psykisk funktionsnedsättning eller missbruksproblem och vill få ett sammanhang och delta i samhället utan att känna press att prestera, finns det verksamheter under arbetslika former som erbjuder ett socialt sammanhang och möjlighet att bidra till samhället.

Senast uppdaterad 4 mars 2024