Integration/ Ny i Sverige

Ett antal olika projekt är ständigt igång inom kommunen för att förbättra och utveckla integrationen i Alvesta kommun.

Några exempel på den aktuella integrationsverksamheten är:

Café Rönnedal och Café Torpsbruk
I samarbete med ABF och Allbohus. Dessa platser är plattformar för nyanlända människor till att bli en del av det lokala samhället. Här finns studiecirklar, barnverksamhet, läxhjälp, secondhand, odlingsprojekt m.m. Även andra föreningar/frivilligorganisationer deltar.  

Mötesplatser
Platser där nyanlända får språkträning och kunskap om Sverige. Finns på biblioteket i Alvesta genom språkcaféet.

Föreningsinformation
För mer information se: https://www.alvesta.se/se--gora/Foreningar/

Om svenska språket, arbeten och bostäder:

Allbo Lärcenter
https://www.alvesta.se/barn--utbildning/Allbo-Larcenter/vuxenutbildning/

Arbeten
När det gäller arbetstillfällen och praktik så samarbetar kommunens arbetsmarknadsavdelning med Arbetsförmedlingen, och med företag och andra aktörer. Läs mer om kommunens arbetsmarknadsavdelning här.

Bostäder
https://www.allbohus.se/for-sokande/

 Aktiviteter för asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd

På webbplatsen www.kronobergtillsammans.se/integration finns en samling av olika aktiviteter som erbjuds i asylsökandes och nyanländas närhet.

På webbplatsen finns till exempel information om de språkcaféer som finns i Alvesta och Vislanda.