Integration

Förvaltningen för arbete och lärande arbetar aktivt med integration.

En handlinsgplan för mångfald är politiskt antagen och styr delar av arbetet under 2014-2016 på förvaltningen för individ- och familjeomsorg. Handlingsplanen hittar man till höger på sidan.

Ett antal olika projekt är ständigt igång inom kommunen för att förbättra och utveckla integrationen i Alvesta kommun.

Några exempel på den aktuella integrationsverksamheten är:

Café Rönnedal och Café Torpsbruk
I samarbete med ABF och Allbohus. Dessa platser är plattformar för nyanlända människor till att bli en del av det lokala samhället. Här finns studiecirklar, barnverksamhet, läxhjälp, secondhand, odlingsprojekt m.m. Även andra föreningar/frivilligorganisationer deltar.  

Mötesplatser
Platser där nyanlända får språkträning och kunskap om Sverige. Läxhjälp kan ingå. Det är också en plats för att lära känna varandra. Finns på Biblioteket i Alvesta, Equmeniakyrkan Alvesta, Mötesplats Centrum Alvesta och Prästgården Vislanda. I Torpsbruk finns barnverksamhet på tisdag eftermiddagar.  

Föreningsinformation
Träffar där invandrarföreningar och lokala svenska föreningar möts.

förvaltningen för arbete och lärande samverkar även med skolan, Skol IF och fritidsgårdarna i integrationsarbetet.

Om svenska språket, arbeten och bostäder:

Allbo Lärcenter
Tillhandahåller svenska för invandrare (SFI) samt samhällsorientering.

Arbeten
När det gäller arbetstillfällen och praktik så samarbetar kommunens arbetsmarknadsavdelning med Arbetsförmedlingen, och med företag och andra aktörer. Läs mer om kommunens arbetsmarknadsavdelning här.

Bostäder
De allra flesta nyanlända i Alvesta kommun bosätter sig på egen hand. Allbohus tillhandahåller bostäder enligt ett kösystem. Det tar längre tid att få en lägenhet i Alvesta tätort än på de mindre orterna.

Aktiviteter för asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd
På webbplatsen www.kronobergtillsammans.se/integration finns en samling av olika aktiviteter som erbjuds i asylsökandes och nyanländas närhet.

På webbplatsen finns till exempel information om de språkcaféer som finns i Alvesta och Vislanda.