Integration/ Ny i Sverige

Ett antal olika projekt är ständigt igång inom kommunen för att förbättra och utveckla integrationen i Alvesta kommun.

Några exempel på den aktuella integrationsverksamheten är:

Mötesplatser
Platser där nyanlända får språkträning och kunskap om Sverige. Finns på biblioteket i Alvesta genom språkcaféet.

Föreningsinformation
För mer information se: https://www.alvesta.se/se--gora/Foreningar/

Om svenska språket, arbeten och bostäder:

Allbo Lärcenter
https://www.alvesta.se/barn--utbildning/Allbo-Larcenter/vuxenutbildning/

Arbeten
När det gäller arbetstillfällen och praktik så samarbetar kommunens arbetsmarknadsavdelning med Arbetsförmedlingen, och med företag och andra aktörer. Läs mer om kommunens arbetsmarknadsavdelning här.

Bostäder
https://www.allbohus.se/for-sokande/

 Aktiviteter för asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd

På webbplatsen www.kronobergtillsammans.se/integration finns en samling av olika aktiviteter som erbjuds i asylsökandes och nyanländas närhet.

På webbplatsen finns till exempel information om de språkcaféer som finns i Alvesta och Vislanda.