Information gällande insatser från omsorgsförvaltningen

Information med anledning av rådande läge gällande covid-19 till dig som har insatser från omsorgsförvaltningen i form av hemtjänst, hemsjukvård och/eller bor på ett särskilt boende.

Inom omsorgsförvaltningens verksamheter finns goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. Med anledning av den höga smittspridningen i samhället just nu gör vi allt för att minimera spridning inom våra verksamheter och har därför vidtagit följande åtgärder:

  • Allmänheten uppmanas att i möjligaste mån undvika besök på våra särskilda boenden. I det fall ett besök är nödvändigt bör man endast vistas i den enskildes lägenhet.
  • Omsorgsförvaltningens restauranger hålls fortsatt stängda för allmänheten.
  • Mötesplatserna på våra särskilda boenden hålls tills vidare stängda.

Vi kan behöva planera om vid en mer ansträngd personalsituation

Vår prioritet är att säkerställa att samtliga omsorgstagare får sina behov av insatser från oss tillgodosedda på bästa sätt utifrån rådande förutsättningar. I händelse av att personalsituationen blir mer ansträngd kan det komma att innebära förändringar gällande våra insatser:

  • Verksamheten kan komma att behöva omplanera med kort varsel. Det kan innebära att du får kortare besök eller besök på andra tider än du är van vid.
  • Det kan bli nödvändigt att prioritera. Vi kan då komma att behöva avboka vissa insatser, exempelvis hemsjukvårdsinsatser som kan vänta, social samvaro, ledsagning, promenader, med mera.

I möjligaste mån kommer du att bli informerad innan förändringar görs.

Frågor gällande insatser från omsorgsförvaltningen

Du kan alltid vända dig till omsorgspersonalen som besöker dig. Du kan även kontakta ansvarig enhetschef eller verksamhetschef. Kontaktuppgifter till dem kan du få via omsorgspersonal alternativt genom att ringa kommunens växel, telefon 0472-150 00.