Avgifter och taxor

Information om avgifter för olika typer av service.
Vissa av våra tjänster betalas via avgifter och taxor. Det gäller exempelvis vatten och avlopp, renhållning, bygglov och omsorg.

Här råder självkostnadsprincipen, vilket innebär att kommuner inte får ta mer betalt än vad det kostar att tillhandahålla tjänsten.

Person kör ett sopkärl mot bakdelen till en sopbil.
Senast uppdaterad 4 mars 2024