Förbund

Ett kommunalförbund är en form för samverkan mellan flera kommuner. Bland annat samverkar vi kring räddningstjänst.
Sidans innehåll

Värends Räddningstjänstförbund

Detta är ett kommunalförbund mellan Alvesta och Växjö kommuner. Alvesta kommun har en ägarandel på cirka 20 procent i förbundet. Förbundet styrs med en gemensam politisk riktning och med ledamöter från båda kommunerna.

Samordningsförbundet Värend

Samordningsförbundet Värend är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg och kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö. De olika parterna samverkar kring individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Arbetet utgår från lagen om finansiell samordning

VoB Kronoberg

Familjerådgivningen VoB Kronoberg riktar sig till familjer och par boende i kommunerna i Kronobergs län. Verksamheten drivs genom Kommunalförbundet VoB Kronoberg på uppdrag av samtliga kommuner i länet.

Sydarkivera

Alvesta kommun är förbundsmedlem i Sydarkivera. Sydarkivera har i uppgift att hantera digitala arkivleveranser, gemensamt digitalt slutarkiv för förbundsmedlemmarna samt råd och stöd när det gäller arkiv och informationshantering.

Förbundets verksamhet styrs av en politisk ledning och en förbundsordning som antas av förbundsfullmäktige och fullmäktige hos de kommuner och regioner som bildar förbundet.

Senast uppdaterad 4 mars 2024