Bygga eller riva

Ska du bygga nytt eller riva? Här finns information om vad du ska tänka på.

Om du vill riva en byggnad inom detaljplanerat område behöver du rivningslov. Om du river en byggnad utanför detaljplanerat område, river en byggnad eller delar av en byggnad som inte är en komplementbyggnad eller en ekonomibyggnad, krävs det i stället en anmälan.

Om du ska bygga nytt eller bygga till behöver du oftast söka bygglov.

Senast uppdaterad 4 mars 2024