Kommunen som arbetsgivare

I Alvesta kommunkoncern är vi cirka 2 000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare.

Vårt samhällsuppdrag är inte ett utan flera. För att vi ska göra vårt jobb bra måste vi ha många och omfattande kompetenser. Vårt gemensamma arbete bygger på en tillitsfull arbetskultur byggd på engagerade och ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.

Tillsammans bygger vi vårt hem i Småland.

Våra förmåner

Vi arbetar för att du som medarbetare ska ha en god arbetsmiljö där du får känna delaktighet, engagemang och tillit.

Utöver de lagstadgade ersättningar och kollektivavtalade förmåner som finns för dig som jobbar i offentlig sektor erbjuder vi i Alvesta kommun flera andra anställningsförmåner för att du ska trivas hos oss, till exempel:

  • 2 000 kronor i friskvårdsbidrag per år.
  • Möjlighet att resa kollektivt med Länstrafiken Kronobergs 365-dagarsbiljett till ett förmånligt pris.
  • Möjlighet att beställa förmånscykel via bruttolöneavdrag med 15–45 procent lägre kostnad jämfört med köp i butik.
Två kvinnor i orange arbetskläder som rensar i blomrabatt

Vår styrmodell och värdegrund

Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.

MTB-cyklist sedd uppifrån. Kör över träbro

Vår vision

Vi strävar efter att utveckla Alvesta kommun på ett hållbart och jämställt sätt och att skapa en attraktiv livsmiljö och vardag för alla invånare.

Fakta om Alvesta kommun
  • 1 533 tillsvidareanställda, varav 1 306 kvinnor och 227 män.
  • 1 374 årsarbetare.
  • Genomsnittlig sysselsättningsgrad 90 procent.
  • 85,2 procent är kvinnor och 14,8 procent är män.
  • Medelåldern för kvinnor är 47,5 år.
  • Medelåldern för män är 50 år.
  • Medelåldern totalt 48 år.

Personalklubb

Personalklubben anordnar varje år flera aktiviteter till en rimlig kostnad. Målsättningen är att skapa trivsel och gemenskap oavsett var i kommunen man arbetar. Årsavgiften betalas genom ett löneavdrag i mars månad.

Senast uppdaterad 21 mars 2024