Styrmodell

Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.

Alvesta kommuns styrmodell

Som kommun måste vi hänga med i samhällsutvecklingen med alltifrån hur vi arbetar och lever våra liv, till tekniska framsteg och hantering av tuffare ekonomiska förutsättningar. Vi ska samtidigt ta hand om en åldrande befolkning och rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens inom flera olika yrken.

Närbild på vänster framhjul på en hemtjänstbil med Alvesta kommuns logotyp på. I bakgrunden ett gult hus i oskärpa med häck och ena hörnet av en parkering.

För att lyckas med detta måste vi våga tänka nytt och anpassa vår styrning så att den tar vara på invånarnas, organisationernas, företagens och medarbetarnas engagemang och förmågor. Det gör vi med hjälp av vår styrmodell som har syftet att främja en gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av kommunkoncernen och dess verksamheter.

Utgångspunkterna för styrmodellen:

  • Politisk neutral – ska fungera oavsett politikens innehåll och över tid, samtidigt som den politiska viljeinriktningen ska få genomslag i verksamheterna.
  • Struktur och kultur – måste integreras och implementeras i hela koncernen för att få effekt och genomslag.
  • Tillitsbaserad styrning – fokus på verksamhetens uppdrag och invånarnas behov för att skapa ett förtroendefullt samarbete mellan alla aktörer, både internt och externt.
  • Hållbar utveckling – grundar sig i de globala målen i den politiska deklarationen Agenda 2030 om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  • Gemensamt arbetssätt – för planering och uppföljning där vi kan lära av varandra, förbättra kvaliteten och utveckla verksamheten.

Värdegrund

Alvesta kommunkoncern har en gemensam värdegrund som lyder: ”Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog.”

Det här uppnår vi genom våra tre värdeord: delaktighet, engagemang och tillit.

En cirkel indelad i tre lika stora delar och en omslutande pil. Varje del innehåller respektive ord: delaktighet, engagemang och tillit.
Senast uppdaterad 4 mars 2024