Störande lukter

Störande lukt kan räknas som olägenhet för människors hälsa beroende på typ av lukt, men även hur mycket och hur ofta det luktar.
Vissa lukter kan komma från ämnen som är hälsofarliga. Andra lukter kanske inte anses ge direkta hälsobesvär, men om det luktar mycket och ofta kan det i vissa fall bedömas som störande.

Exempel på lukter som kan upplevas störande är matos, tobaksrök, sop- och avloppslukt, vedeldningsrök och avgaslukt. Lukterna kan komma från fastigheten du bor i, utanför huset eller från verksamheter i närheten, exempelvis restauranger och industrier.

Det här kan du själv göra om du besväras av lukt:

  • Ha friskluftsventiler och frånluftsdon öppna och rengjorda för optimal ventilation. Undvik att öppna köksfönster när du lagar mat eftersom matoset sprider sig till resten av bostaden eller till dina grannar. Öppna hellre ett fönster i ett annat rum.
  • Du kan även kontrollera om en godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OKV) är gjord i fastigheten. Ett sådant certifikat ska sitta i trapphuset. Hittar du inget där kan du vända dig till kommunen för att ta reda på om det utförts.

Gödsel och lantbruk

Under vissa tiden på året är det normalt att det luktar gödsel efter att det spridits på åkrar. Det är oftast inget som klassas som en olägenhet för människors hälsa, eftersom det för det mesta handlar om tillfälliga störningar. Just tillfälliga störningar som inte innebär någon fara för hälsan eller miljön kan man behöva acceptera.

Tobaksrök

Bor du flerfamiljshus kan du behöva stå ut med viss rökning. Att rökning kommer in i bostaden via öppna dörrar och fönster, till exempel när grannen röker på balkongen, är inte en störning av allvarlig grad. Däremot kan det innebära en störning om röken tränger in i din bostad genom stängda fönster. Om du är den som röker behöver du visa hänsyn mot andra boende.

Om du störs av lukt

I första hand ska du alltid kontakta den som orsakar störningen som då har möjlighet att förbättra situationen. Om det inte hjälper kan du lämna klagomål om störning till kommunen för bedömning.

Lukter är ett svårt område eftersom det inte finns riktvärden eller instrument för att detektera lukt. Det innebär att bygg- och miljöenheten gör en bedömning utifrån en subjektiv upplevelse av lukten. En viss lukt får förekomma, men det är alltid en bedömning från fall till fall som bland annat beror på intensitet och varaktighet. Om lukten anses vara oacceptabel kan det ställas krav på åtgärder.

Senast uppdaterad 4 mars 2024