Ventilation

Frisk luft i bostaden är viktigt för vår hälsa. För det krävs en fungerande ventilation.
I inomhusluften samlas fukt och föroreningar från bland annat matlagning, städning, dusch och tvätt. Dessutom förorenas luften av koldioxid från utandningsluft och fibrer från husdjur och möbler. Ventilationen ska transportera ut fukt och föroreningar, samtidigt som ny och frisk luft släpps in.

Vanliga tecken på att ventilationen inte fungerar som den ska:

  • Luften känns instängd och unken.
  • Fukt bildas på insidan av fönster och det tar lång tid för imma på badrumsspegeln att försvinna efter att du duschat eller badat.
  • Det kommer in matos, rök eller annat från grannars lägenheter.

Du kan själv göra en enklare kontroll av din ventilation genom att använda en bit toalettpapper eller rök för att kontrollera luftrörelserna vid tillufts- och frånluftsventilerna. Kontrollera också att det finns don där uteluften kommer in i bostaden.

Problem med ventilation

Har du problem med dålig ventilation ska du i första hand kontakta fastighetsägaren. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att bostaden uppfyller gällande krav. Om du och fastighetsägaren inte är överens i frågan kan du vända dig till kommunen för en bedömning.

Obligatorisk ventilationskontroll (OKV)

Ägare till flerfamiljshus är skyldiga att göra ventilationskontroll (OVK) med jämna mellanrum. Då kontrolleras luftomsättningen i byggnaden och att ventilationssystemet fungerar enligt de föreskrifter som gällde när systemet installerades. Besiktningen kontrollerar alltså inte vilken kvalitet luften har i övrigt.

Senast uppdaterad 4 mars 2024