Luften utomhus

Det finns många olika typer av föroreningar i luften och i olika koncentrationer. Många av dem kan var och en av oss påverka.
Sidans innehåll
Alvesta kommun har tagit fram lokala föreskrifter – utöver nationella regler och lagar – för att skydda allas vår hälsa och miljö. Flera av dem rör saker som påverkar luften vi andas, till exempel hur vi eldar eller transporterar oss.

Vedeldning

När du eldar ved kan det spridas hälsofarlig eller störande rök i bostadsområdet. Att röken slår ner hos grannarna kan bero på vädret, att husen ligger tätt, att skorstenen är för låg, att det finns höjdskillnader i terrängen eller att du eldar på ett felaktigt sätt.

Tänk på det här när du eldar med ved:

  • Använd torr ved. Torka veden under tak (inte under presenning) i minst ett år. Det är inte lämpligt att elda med ved som har huggits samma år.
  • Se till att snabbt få fyr.
  • Tänd med braständare, torra stickor eller papper och låt elden ta sig i finhuggen ved innan mer ved läggs in. Håll tillufts- och rökgasspjäll öppna hela tiden om inte tillverkaren uppgett annat. Om du stänger spjällen för tidigt blir det så kallad pyreldning med stora utsläpp av föroreningar.
  • Ta ut aska i plåthink och låt den svalna. När askan är helt släckt och sval kan den sprids på gräsmatta eller bland buskar. Sprid inte askan i grönsakslandet eftersom den kan innehålla föroreningar.
  • Vedpannor ska vara miljögodkända, vilket bland annat innebär att de ska vara kopplade till ackumulatortank. De här pannorna har låga utsläpp och därför bra verkningsgrad. Du minskar på så sätt även vedförbrukningen.

Elda trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall kan komposteras eller lämnas till kommunens bemannade återvinningscentraler. Om du bor i detaljplanerat område och ska elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall är det bara tillåtet att göra det under april och oktober månad. Det behöver också göras på ett sätt som inte stör grannar.

Tomgångskörning

Ett motordrivet fordon med förbränningsmotor får vara igång i högst en minut. Det gäller om inte motorn behöver vara igång för att driva någon särskild funktion för fordonet i fråga (dock inte för att värma upp fordonet). Undantag gäller också om du står i trafikkö eller om något annat i trafiken gör att du måste stanna.

Koll på luftkvalitén

Alvesta kommun är medlem i Kronobergs luftvårdsförbund. Luftvårdsförbundet samordnar mätningar och beräkningar av luftkvalitet i tätorter runt om i länet.

Senast uppdaterad 4 mars 2024