Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Kronobergs län. Det gäller från klockan 12.00 torsdagen den 23 maj och tills vidare.

Avgifter och regler, abonnemang

Du väljer abonnemang och storlek på kärl utifrån ditt behov.
Sidans innehåll

Abonnemang för villor

KärlHämtningsintervallPris per år
190 lVar 14:e dag (standardabonnemang)2955,20 kr
190 lEn gång i månaden (egen godkänd kompost krävs)2326,00 kr
190 lVarje vecka4632,50 kr
370 lVar 14:e dag4878,60 kr
Sophämtning betongskåp i Torne och Hjortsberga2752,90 kr
190 lExtra tömning110,20 kr per gång

Abonnemang för flerfamiljshus

KärlHämtningsintervallPris per år
660 lVarje vecka12 667,90 kr
660 lVar 14:e dag7271,50 kr.

För varje lägenhet tillkommer följande avgifter:

  • Grundavgift 269,70 kr/år
  • Miljöavgift 91,70 kr/år

Abonnemang för fritidshus

KärlHämtningsintervallPris per år
190 lVar 14:e dag, 11 ggr/år, maj -september1411,60 kr

Extra latrintunna inklusive tömning kostar 219,70 kr/gång

Taxor för tömning av slambrunn och sluten tank

VolymSlamsugningPris ink. moms
0-3 kbmÅrstömning av slambrunn1426,10 kr
3-6 kbmÅrstömning av slambrunn2641,50 kr
max 3 kbm.Tömning av sluten tank1544,30 kr
3-6 kbmTömning av sluten tank1743,30 kr.
0-3 kbmExtra tömning av slambrunn1839,80 kr/gång

Undantag och uppehåll

Alla ansökningar och om undantag och uppehåll görs via blankett till samhällsbyggandsförvaltningen.

Ansöka om månadstömning istället för varannan vecka

För villor och fritidshus sker sophämtning normalt varannan vecka, men det går att ansöka om förlängt hämtningsintervall till var fjärde vecka.

Du kan ansöka om månadstömning om du komposterar ditt matavfall. Du behöver då ha en godkänd kompost som är anmäld till kommunen.

Skälet till detta är att eftersom matavfall ruttnar är risken för olägenhet (dålig lukt, dålig arbetsmiljö för sophämtningspersonalen och större risk för skadedjur) stor om det ligger i ett sopkärl en månad. Därför bör kärlet tömmas med ett fjortondagarsintervall om man inte komposterar.

Uppehåll i sophämtningen

Om en permanentbostad inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period om minst tre månader kan du som fastighetsägare få uppehåll i sophämtningen.

Uppehåll i sophämtningen vid fritidshus kan ges om bostaden inte kommer att utnyttjas alls under perioden maj till september.

För ansökan om uppehåll i sophämtningen tag kontakt med Alvesta Renhållnings AB.

Befrielse från sophämtning

Befrielse kan beviljas under förutsättning att sökanden kan visa på att inget avfall utom komposterbart eller sorterbart avfall uppkommer. Avfallshanteringen ska ske på ett hygieniskt och miljömässigt godtagbart sätt.

Delat abonnemang

Om två hushåll som har samma typ av abonnemang vill använda samma sopkärl kan ni dela på ett abonnemang. Då behöver bara en av fastighetsägarna ha ett abonnemang. För att dela abonnemang behöver ni anmäla detta till samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att kunna ha delat abonnemang måste fastigheterna ligga inom rimligt avstånd (gångavstånd) från varandra så att båda hushåll lätt kan slänga sina sopor där. Man kan alltså inte dela kärl med någon som bor i en annan del av kommunen.

En annan förutsättning är att det inte får genereras mer sopor än vad som får plats i ett vanligt enfamiljshuskärl samt att olägenhet inte uppstår, t ex dålig lukt eller överfyllt kärl.

Faktura

Det finns olika sätt för dig att betala din faktura:

  • pappersfaktura
  • e-faktura
  • autogiro
  • faktura i pdf-format som skickas till en av dig angiven e-postadress.

Betalning av fakturor som har ett OCR-nummer ska betalas till bankgiro 147-1366. Betalning av fakturor som saknar OCR-nummer ska genomföras till bankgiro 5871-0310.

Alvesta Renhållning är betalningsmottagare för båda bankgironumren.

Autogiro

Om du vill betala med autogiro måste du göra ett medgivande för autogiro, det gör du enklast i din internetbank. Sök ”Alvesta Renhållnings AB” i din internetbank.

E-faktura

E-faktura är ett sätt att ta emot din faktura digitalt istället för i pappersform. Du kan betala med autogiro även om du väljer e-faktura. Sök ”Alvesta Renhållnings AB” i din internetbank för att ansöka om e-faktura.

Anmäla flytt

Det är alltid fastighetsägaren som ska stå på abonnemanget för sophämtning. Ska du flytta behöver du anmäla det till kommunen.

Använd blanketten ”Flyttanmälan” för att göra anmälan. Både den nya och den gamla fastighetsägaren ska skriva under blanketten.

Senast uppdaterad 21 mars 2024