Kompostering och matavfall

Alla hushåll är skyldiga att sortera ut matavfall. Vill du kompostera ditt eget matavfall krävs en anmälan till kommunen.
Sidans innehåll

Alla hushåll är skyldiga att sortera ut matavfall. Matavfall ska sorteras i en grön avfallspåse. Alvesta Renhållnings AB ansvarar sedan för att hämta upp och ta hand om allt matavfall.

Egen kompostering av matavfall

Om du själv vill kompostera ditt matavfall måste du göra en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Krav på kompost för matavfall

 • Komposten ska vara så tät att råttor, möss och flugor inte kan komma in i den.
 • Hål och springor får inte vara större än 5 mm.
 • Komposten ska vara ventilerad.
 • Komposten ska vara sluten, stabil och tillverkad av beständigt material.

Om behållaren är isolerad går nedbrytningen fortare. Vid oisolerad behållare avtas processen vintertid och en större volym på komposten krävs.

Vad kan du kompostera med tillståndet?

 • Frukt- och grönsaksrester
 • Mjöl, ris och pasta
 • Fisk och kött
 • Kaffe- och tesump
 • Hushållspapper och servetter
 • Ägg och äggskal

Vad kan komposteras utan tillstånd?

 • Gräsklipp
 • Löv
 • Kvistar och bark
 • Ogräs
 • Övrigt finfördelat trädgårdsavfall
 • fallfrukt
 • Små mängder aska

Detta hör inte hemma i en kompost

 • Snus och cigarettfimpar
 • Kattsand och hundbajs
 • Dammsugarpåsar
 • Tuggummi
 • Aska och kalk
 • Papper som är glatt (vaxat, plastat)
 • Textilier
 • Invasiva växter samt sjuka grenar och växter

Så lyckas du med din kompost

För att komposten ska må bra måste den skötas på rätt sätt. Felaktig skötsel leder till att komposten protesterar genom dålig lukt och långsam nedbrytning.

Luft

Det är viktigt att syre kan tränga in i komposten. Materialet komposteras fortare om du rör om i komposten med jämna mellanrum. Finfördela materialet i mindre delar innan du lägger det i komposten. Varva gärna med luftigt grövre material som små kvistar.

Vatten

Om komposten torkar avstannar förmultningen och för mycket vatten leder till syrebrist och förruttnelse. Vanligtvis behöver inte komposten vattnas eftersom tillfört material innehåller vatten. En väl fungerande kompost ska kännas som en urkramad tvättsvamp.

Strömaterial

Strömaterial suger åt sig vattnet som bildas i komposten och förbättrar luftigheten. Ströet motverkar även flugor och dålig lukt. En noggrann täckning är särskilt viktig då man komposterar köksavfall. Strömaterialet ska vara torrt, t.ex. sågspån, torv eller torra löv. En riktlinje för ströanvändande är en del strö till tre delar avfall.

Värme

En fungerande kompost blir varm. I en vanlig trädgårdskompost eller oisolerad kallkompost bli det sällan mer än ca 40 grader, i en isolerad varmkompost kan det bli över 60 grader varmt. Om du vill kolla att komposteringen är ordentligt igång, kan du sticka in en käpp mitt i komposten. Ta ut käppen efter några minuter. Känns den varm, är allt bra.

Problem med komposten?

Här hittar du tänkbara orsaker och lösningar på dem.

ProblemOrsakLösning
Dålig luktFör blött/kompakt, för
lite syre (luktar då
ruttet) eller för mycket
kväve (luktar då
ammoniak).
Tillsätt strö och rör om ordentligt
några dagar i följd
För mycket
lakvatten
För lite strömaterial.Tillsätt strö och blanda om.
Flugor/
fluglarver
Matrester på kanterna,
låg temperatur eller
dålig täckning.
Håll rent runt behållaren. Blanda
om materialet så att processen
blir effektivare. Täck ytan
ordentligt med strö.
MyrorFör torrt i komposten
och alltså dålig
process.
Vattna komposten eller lägg i
blötare matrester och rör om
ordentligt.
Inget händer i
behållaren.
För lite syre, kväve
eller för torrt.
Fyll på med matrester och ev.
strö mer regelbundet/ oftare och
blanda om till komposteringen
kommit igång igen. Kan även
lägga i halvkomposterat material
från annan kompost
Senast uppdaterad 4 mars 2024