Om webbplatsen

Alvesta kommuns webbplats är uppbyggd så att du lätt ska hitta det du söker. Här kan du läsa mer om hur den fungerar.

Kakor

På alvesta.se använder vi nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi använder också kakor för webbanalys så att vi kan förbättra vår webbplats. Läs mer om hur vi hanterar kakor på alvesta.se

Navigering

Struktur och navigering utgår i första hand från ämnet. Överst på sidan finns olika huvudmenyer och dessa leder vidare till undermenyer. När du har klickat på någon av huvudmenyerna så kommer du till en sida med områdets undermeny. Även här kan ett "klick" leda till ytterligare en undermeny.

Kontaktuppgifter och relaterad information finns normalt till höger på respektive sida.

Sök

"Sök" är ytterligare en funktion som ska hjälpa dej att hitta på Alvesta kommuns webbplats. Skriv in ditt "sökord" i fältet och klicka på "OK". Nu söker programmet igenom webbplatsens samtliga textsidor och visar sedan resultatet.

Sitemap

Visar webbplatsens struktur med huvudmenyer/undermenyer och länk direkt till respektive sida.

Textförstoring

Klicka på A för att förstora texten. Du kan förstora texten i två steg. Om du sedan vill gå tillbaka till "normaltext" så klickar du på A-.

Startsida

För att komma tillbaka till startsidan klickar du på "Kommunloggan" som du hittar längst upp till vänster på varje sida.

Grafisk form

Vårt mål är att webbplatsen ska vara ett lättanvänt hjälpmedel för såväl invånare i kommunen som turister och andra med ett intresse för vår kommun. Vår ingångssida ska med sina nyheter snabbt ge en överblick över vad som är på gång just nu.

PDF-dokument

Du kan behöva Adobe Acrobat Reader installerad på din dator för att kunna läsa och skriva ut vissa dokument/blanketter. Klicka på länken här under för att hämta hem programmet Acrobat Reader som är gratis.

Tillgänglighetsredogörelse för alvesta.se 

Alvesta kommun står bakom den här webbplatsen alvesta.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur väl alvesta.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Kontakta oss om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. 

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan. 

Innehåll som inte är tillgängligt 

Texter 

 • Visuellt ser texter och länkar ibland ut som listor men i koden är de inte uppmärkta som listor. Uppläsningen och navigeringen blir då svårare med hjälpmedel. 
 • Indelningen av stycken är gjorda på ett sätt som kan försämra navigering och uppläsning. 
 • Det finns instruktioner för att hitta till innehåll som är svåra att följa för den som inte kan se. 
 • Citat är inte alltid uppmärkta och kan vara svåra att urskilja för uppläsande hjälpmedel. 

Bilder och filmer 

 • Det kan finnas bilder som saknar eller har otydliga beskrivningar. 
 • Texter är ibland bilder på text och kan vara svåra att uppfatta, förstora eller förändra för hjälpmedel. 
 • Filmer saknar ibland textning, textalternativ och syntolkning.  

Kartor 

 • Det finns information som bara finns i kartor, vilket blir svårt för hjälpmedel att navigera igenom. 

Rubriker 

 • En del rubriker saknar rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera med hjälpmedel. 

Tabeller 

 • Tabeller har inte alltid uppmärkta rubriker i koden vilket kan göra det svårare att navigera och förstå sammanhang med hjälpmedel.

 • Tabeller saknar ibland etiketter som förklarar tabellens syfte. 

Färger 

 • Det kan vara svårt att se vad som är en länk för den som har nedsatt färgseende eller låga kontraster på sin skärm. 
 • Det finns texter, fält och knappar med färger som kan vara svåra att se. 

Länkar, titlar och etiketter 

 • Det kan vara svårt att förstå vart en del länkar leder och att veta om en har kommit rätt efter att ha klickat på en länk.
 • Rubriker, ledtexter och etiketter hjälper inte alltid användaren att förstå innehåll och syfte. 

Navigera utan mus 

 • Flera knappar på sidan går inte att nå utan mus. 
 • Det saknas genväg till huvudinnehållet. 
 • Hela webbplatsen är inte indelad i sektioner och användare saknar då möjligheten att hoppa till önskat innehåll. 
 • För den som navigerar med tangentbord är det ibland svårt att se var fokus är. 
 • Vid navigering med tangentbord är ordningen inte alltid logisk. 

Språk 

 • Engelska texter är inte alltid uppmärkta med rätt kod och riskerar att läsas med svensk röst för uppläsande hjälpmedel. 

Fält och formulär 

 • Sökfältet saknar etikett och det kan då vara otydligt för hjälpmedel vad fältet har för funktion. 
 • Formulär saknar etiketter kopplade till fälten 
 • Kryssrutor har inte grupperats vilket gör det otydligt för hjälpmedel att dom hör ihop. 
 • Fält saknar automatiskt stöd vilket gör det svårare att fylla i formulären.
 • Formulär ger inte tillräckligt med stöd när användaren skriver fel. 

Kod för hjälpmedel 

 • Koden validerar inte, vilket kan ge oanade problem. 
 • Det finns filmer som lagts in som Flash objekt, vilket gör att det inte går att ta till sig filmernas innehåll. 
 • En del knappar saknar namn och kan vara svåra att använda och förstå för användare med hjälpmedel. 
 • Skärmläsare får inte information om att huvudmenyn och dragspels-knappar går att fälla ut. 
 • Skärmläsare får inte information om att det finns sökförslag. 
 • Skärm och förstoring 
  Länkar i menyn går inte, eller är svåra att läsa i vissa skärmbredder. 
  Webbplatsen kan vara svår att uppfatta när skärmen eller texten förstoras.  

Dokument  

 • Dokument är inte tillgängliga.  

Oskäligt betungande anpassning 

Alvesta kommun åberopar tillfälligt undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. 

Vi har påbörjat arbetet med åtgärder för de listade problemen och hävdar under tiden oskäligt betungande anpassning. Under 2022-2023 bygger vi en ny webbplats på då planerar att åtgärda utpekade brister.   

Innehåll som inte omfattas av lagkrav 

Vissa äldre dokument och filmer omfattas inte av tillgänglighetskraven och vi kommer inte prioritera att tillgänglighetsanpassa dessa. 

Hur vi testat webbplatsen 

WCAG Networks, extern länk har gjort en oberoende granskning den 19 april 2021.