Talande webb

Talande Webb är ett hjälpmedel som gör att webben talar. Med Talande Webb blir Alvesta kommuns webbplats tillgänglig för dig som har svårt att läsa text.

Du kan få innehållet på webbplatsen uppläst med hjälp av programmet Talande Webb. Talande Webb är ett hjälpmedel som läser upp webbsidor och pdf-filer, markerar den text som läses upp, sparar uppläst tal som mp3 och ger dig möjlighet att använda läslinjal eller skärma av för att hålla fokus på det du läser.

Med hjälp av Talande webb kan du även få webbplatsen översatt till andra språk.

Senast uppdaterad 5 mars 2024