Alvesta - Mat och näring

Mat och näring

MatMaten och matsituationerna är en källa till glädje för de flesta och bör fortsätta att vara det när man blir gammal och/eller sjuk. God och vällagad mat som serveras i en trivsam miljö ger stimulans och dagliga positiva upplevelser.

Alla äldreboenden är KRAVcertifierade enligt nivå 1, vilket innebär att minst 25% av råvarorna är ekologiska. Se vilka enheter i Alvesta kommun som är KRAVcertifierade.  

Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för en god hälsa och en god livskvalitét. För att uppnå och bevara ett gott näringstillstånd är maten vi äter en viktig del. Vid sjukdom och ohälsa är maten särskilt viktig, även som medicinsk behandling.

Vid hög ålder ökar risken att drabbas av sjukdom och/eller funktionsnedsättning, då vanligtvis också mat- och nutritionsproblem uppkommer. Därför är mat som serveras inom omsorgen särskilt betydelsefull.

Den vanliga maten är alltid det allra bästa sättet att få i sig energi och näring, men om denna inte skulle räcka kan man komplettera med olika typer av tillägg, exempelvis näringsdrycker eller berikning.

Maten ska vara anpassad så att det rekommenderade energi- och näringsintaget efterlevs och att maten blir jämt fördelat över dagen för att må bra. Genom att äta på regelbundna tider ökar möjligheten att täcka energi och näringsbehovet samt att hålla blodsockret på en jämn nivå. Har man dålig aptit är det ännu viktigare att maten fördelas jämt på dygnet.

Livsmedelsverket rekommenderar tre huvudmål (frukost, middag, kvällsmat) och två till tre mellanmål. Det är viktigt att vid behov kunna äta/bli serverad extra mellanmål oavsett tid på dygnet. För den som äter tillräckligt vid huvudmålen räcker det oftast med enkla mellanmål.

Äldre personer rekommenderas vidare att dricka mellanmjölk då den är vitaminiserad med A- och D-vitaminer. D-vitamin krävs för att kroppen ska ta upp kalcium ur livsmedel. Kalcium stärker benstommen och gör på sikt att benbrott förebyggs.

Matsalarna och restaurangerna i kommunens särskilda boenden är öppna för alla pensionärer. Om man själv inte kan laga sin mat i det egna hemmet eller ta sig till närliggande servering kan man efter behovsprövning få mat distribuerad till det egna hemmet. Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare.

Specialkost kan fås då det krävs av medicinska, religiösa eller sociala skäl.