Familjeenheten

Vi vänder oss till barn/ungdomar (0-20 år) och deras familjer.

Familjeenheten innebär hjälp på hemmaplan för dig och din familj. Stödet kan ges efter egen kontakt med oss eller på initiativ från IFO Barn och Familj.

 

 Det kan handla om:

 • Stöd och råd i din roll som förälder
 • Problem inom familjen tex. man bråkar eller har svårt att prata med varandra.
 • Oro och frågor kring alkohol och andra droger hos ungdomar.
 • Aggressivitet eller annat utagerande beteende hos barn och ungdomar.
 • Regler och rutiner i hemmet.
 • Ungdomar som har begått brott, eller blivit utsatta för brott.

 

Vi erbjuder:

 • Stöd och rådgivning till barn/ungdomar och föräldrar.
 • Familjesamtal eller enskilda samtal med barn/ungdomar.
 • Påverkansprogram för unga lagöverträdare tex. medling, ungdomskontrakt och ART.
 • Hjälp med rutiner och regler i hemmet så det fungerar i Er familj.
 • FFT – Funktionell familjeterapi
 • Missbruksbehandling i form av:  Hasch avvänjningsprogrammet HAP och återfallsprevention ÅP. 

 

Familjeenheten är en del av IFO Barn & Familj inom Alvesta kommun.  Här arbetar familjebehandlare som har mångårig erfarenhet och gedigen utbildning. Vi arbetar med FFT - Funktionell familjeterapi som grund i våra samtal.

All kontakt med Familjeenheten är kostnadsfri.  Alla som arbetar här, har tystnadsplikt.  Vi omfattas dock av en anmälningsskyldighet. Det innebär att vi är skyldiga att anmäla till IFO Barn & Familj om ett barn far illa.

Familjeenhetens personal  jobbar för att stärka och förbättra samspelet inom familjen. Familjebehandlarna kan träffa dig och din familj både dag och kvällstid.

 

Välkommen att kontakta oss på Familjeenheten för mer information!

Ni når oss lättast måndag - fredag 8.30-15:00  på telefon 0472-154 41 .

Vi finns på Värendsgatan 12C

VÄLKOMNA