Ungdomars inflytande

I Alvesta kommun har vi ett ungdomsråd, bestående av unga ledamöter som representerar kommunens olika skolor och orter.

Ledamöterna i ungdomsrådet representerar sig själva, sin skola och Alvesta kommuns samtliga ungdomar och ska fungera som remissinstans till kommunens nämnder och styrelser i frågor som berör och intresserar ungdomar. Följ länken för att läsa mer om ungdomsrådets funktion.

Senast uppdaterad 4 mars 2024