Ungdomsrådet

Alvesta kommuns ungdomsråd ska se till frågor som berör och intresserar ungdomar.
Rådet består av ledamöter i åldrarna 13-20 år och representanter från kommunens olika skolor och orter.

Alla ungdomar i Alvesta kommun har rätt att lämna förslag på frågor man vill ska tas upp och behandlas i ungdomsrådet. På varje skola ska det finnas möjlighet att lämna förslag via elevrådet.

Ledamöterna i ungdomsrådet representerar sig själva, sin skola och Alvesta kommuns samtliga ungdomar och ska fungera som remissinstans till kommunens nämnder och styrelser i frågor som berör och intresserar ungdomar. Några exempel är positiva ungdomsmiljöer, integrationsfrågor och skolfrågor.

Ungdomsrådet träffas minst en gång i månaden. Varannan gång sker det tillsammans med kontaktpolitiker från:

  • Utbildningsnämnden
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Nämnden för arbete och lärande
  • Samhällsbyggnadsnämnden
  • Kommunstyrelsen

Ungdomsrådets arbetsår varar från oktober till och med oktober nästa år. Alla förtroendeuppdrag i rådet gäller under ett år.

Ungdomsrådet har en budget till sitt förfogande som ska användas för att klara den verksamhet som rådet har satt upp som mål.

Senast uppdaterad 4 mars 2024