Elljusspår, vandringsleder och naturområden

I Alvesta kommun hittar du leder och elljusspår med varierande längd, där du kan motionera eller utforska naturen.
Sidans innehåll

Hitta elljusspår och vandringsleder

Elljusspår

Alvesta

Hjortsberga

Lönashult

Moheda

Vislanda

Eljusspåren tänds klockan 06.00 och släcks klockan 22.00 varje dag. Vid elljusspåret i Moheda finns det möjlighet att styra belysningen även mellan klockan 22.00-06.00. Det sker ingen skottning eller halkbekämpning på elljusspåren under vintern.

Vandringsleder

Hälsans stig, Alvesta (4 km)

En promenadvänlig och välskyltad slinga i fin miljö runtom i Alvesta tätort. Starta var du vill och räkna själv ihop hur långt du har vandrat. Slingan i Alvesta är 4 km och varje kilometer är utmarkerad.

Kojtasjön och Mellansjön, Vislanda (4-7,3 km)

I området runt Kojtasjön och Mellansjön finns en god variation av vandringsleder med olika längd. Eftersom lederna delvis går in i och korsar varandra kan du kombinera flera leder och på så sätt få ännu större variation.

  • Grönvita spåret, 7,3 km (grönvit markering)
  • Mellansjörundan, 6,5 km (rödvit markering)
  • Gula spåret, cirka 4 km (gul markering)
  • Kojtasjörundan, cirka 4 km (gulvit markering)
  • Röda spåret, cirka 6 km (röd markering)

Naturen runt lederna varierar mellan mader och gammal sjöbotten, kulturbygd och odlingsmarker, äldre och yngre skogspartier, samt hyggen. Här finns också flera fornlämningar.

En tavla med information om ledernas sträckningar finns strax söder om Mellansjön, med infart från Obyvägen. Alla leder är markerade så att du lätt kan följa dem, oavsett åt vilket håll du går.

Sjölyckans promenadstråk, Alvesta (1 km) ♿

Sjölyckans promenadstråk ligger mellan Växjövägen och sjön Salen i östra Alvesta. Slingan på knappt 1 km är funktionsanpassad. Parkeringen och starten på slingan ligger i höjd med korsningen Växjövägen-Aringsbergsgatan.

I strandremsan finns många olika växter och ett rikt fågelliv. Promenadstråkets södra delar går in i ett naturvårdsområde med bland annat gamla ekar. Informationsskyltar som berättar om sjön Salen och naturen i området finns både vid parkeringen och längs med slingan.

Spånenleden, Alvesta (12 km)

Spånenleden är en 12 km lång vandringsled som går i utkanten av Alvesta samhälle. Det går även att vandra kortare sträckor av den. Leden har tre startpunkter med större informationstavlor uppsatta och är markerad åt båda håll längs med sträckan.

Vandringen går omväxlande på små skogsstigar, grusvägar och asfalterade gångvägar. På flera platser finns rastplatser med bänkar och vid Spånens badplats kan du ta ett svalkande dopp eller grilla.

Utmed leden finns ett antal informationsskyltar uppsatta som berättar om naturen du passerar. 

Kloster vandringsled, Alvesta (1 km) ♿

Kloster vandringsled bjuder på en unik natur- och kulturmiljö. Vid sjön Salen finns en grillplats/rastplats. Både stigar och parkeringsplatser är funktionsanpassade.

I början av leden finns informationstavlor som beskriver historien om Klosters röstskola och om den rika naturen på Hallanäset.

Hitta till Kloster

Med bil från Alvesta: Kör väg 126 söderut. Strax efter att du lämnat tätorten tar du vänster mot Blädinge/Benestad och passerar järnvägsbron. När vägen viker kraftigt åt höger svänger du vänster in på en mindre väg, passerar samtliga bostadshus och därefter kommer du till parkeringen.

Till fots eller cykel från Alvesta: Starta vid Sjöparkens parkeringen öster om järnvägsspåret. Följ den lilla vägen som går mellan sjön och järnvägsspåret. Passera reningsverket, ta bron över ån och du är framme vid Klosterområdet.

Hanaslöv, Alvesta (1 km)

Hanaslöv är under sommartid ett lummigt friluftsområde där det finns både elljusspår i varierande längd, samt vandringsleder. Merparten av dem är öppna året runt. Vintertid kan vissa av spåren användas för längdskidåkning.

Vandring i naturreservat och Åsnens nationalpark

Det finns vandringsleder i de flesta av naturreservaten i Alvesta kommun. Det gäller Agnäs, Bjurkärr, Brotorpabäck, Förebergsåsen, Husebymaden, Osby offerlund, Taglamyren och Torne bokskog.

I Åsnens nationalpark kan du vandra på strövstigar av varierande längd och genom olika typer av skogar. Här får du känslan av vildmark, kan uppleva insjöskärgård med ett hundratal öar och skär och upptäcka ett rikt växt- och djurliv. På flera ställen finns grillplatser med bord och bänkar för den som vill njuta av mat eller fika i naturen. Det finns även tillgänglighetsanpassade strövstigar för barnvagn och rullstol.

Senast uppdaterad 11 april 2024