Senior- och trygghetsboenden

I kommunen finns olika typer av bostäder för seniorer. Dessa är utformade med en högre tillgänglighet än många andra bostäder.

I Alvesta kommun finns så kallade senior- och trygghetsboenden som är tillgängliga på den vanliga bostadsmarknaden. De riktar sig ofta till personer över en viss ålder och lägenheterna är mer tillgängligt utformade än övriga bostäder.

Det kommunala fastighetsbolaget Allbohus hyr ut en del bostäder för äldre. På Allbohus webbplats kan du läsa mer om hur du ansöker och hur deras kösystem fungerar.

Du som är i behov av stöd och hjälp i senior- eller trygghetsboende ansöker om hemtjänst.

Senast uppdaterad 4 mars 2024