Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Kronobergs län. Det gäller från klockan 12.00 torsdagen den 23 maj och tills vidare.

Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Har du problem med missbruk eller beroende, eller känner du någon som har det? Det finns hjälp och stöd som du kan få.
Sidans innehåll

Om du vill göra en anmälan eller ansöka om hjälp för dig eller någon annan, kontaktar du oss via vårt kontaktcenter.

En anmälan om missbruk kan göras både skriftligt och muntligt. Kommunen har en skyldighet att följa upp de anmälningar som kommer in till oss.

Vad händer när du kontaktar oss?

När du kontaktat oss får du information om vilket stöd och vilken hjälp vi kan erbjuda.

Vi gör en noggrann utredning för att ta reda på vilket stöd som passar dig bäst. Det måste alltid fattas ett beslut innan stödet blir godkänt.

Du kan få behandling på hemmaplan genom öppenvårdsinsatser. Ibland kan behovet vara att komma till ett behandlingshem. Behandling ser olika ut från person till person.

Är du missnöjd med beslutet kan du i de flesta fall överklaga. Kontakta oss så berättar vi hur du överklagar.

Spelberoende

Om du har gjort upprepade försök att sluta spela, om du spelar för pengar du inte har, eller om ditt spelande påverkar ditt dagliga liv negativt, så kan det räknas som problematiskt spelande. Men det finns hjälp att få.

Beroende på hur ditt spelberoende ser ut i nuläget finns det olika metoder för att hjälpa dig att komma ur det. Det är fullt möjligt att bli helt fri från ett spelberoende.

Det är vanligt att spelberoende kan leda till problem med vardagsekonomin och skulder till följd av beroendet. Både du och dina anhöriga kan få hjälp med detta via kommunens budget- och skuldrådgivning. Hjälpen är anonym och helt kostnadsfri.

Alkohol och droger

Är du orolig över din konsumtion av alkohol eller droger? Har du upprepande gånger försökt att sluta men inte lyckats? Det finns hjälp att få.

Vi erbjuder råd, stöd och behandling. Beroende på din situation och dina behov så försöker vi att hitta en behandling som passar just dig. Du är välkommen att kontakta oss via telefon eller mail med dina frågor.

Om du är orolig för en vän, kollega eller familjemedlems missbruk kan du kontakta mottagningen för råd och stöd.

Kronobergs integrerade missbruks- och beroendemottagning

Alla invånare i Kronoberg ska ha rätt och möjlighet till lika missbruks- och beroendevård. Därför har Region Kronoberg tillsammans med länets kommuner en mottagning med placering i både Växjö och Ljungby, där man samlar spetskompetens kring missbruks- och beroendevård.

Verksamheten riktar sig till dig över 16 år med missbruks- och beroendeproblematik av alkohol, narkotika eller läkemedel.

Senast uppdaterad 11 mars 2024