Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivare kan ge dig råd och stöd för att hitta en lösning.
Sidans innehåll

Det kan du få hjälp med

Budget- och skuldrådgivaren kan ge praktiska råd om hur du kan gå tillväga i din skuldsituation och hjälper till med de ekonomiska beräkningar som behöver göras.

Att ta hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare är helt kostnadsfritt. Några saker du kan få hjälp med är:

  • Att strukturera och få en överblick över din ekonomi.
  • Att se över dina skulder och hitta vägar ut ur en skuldsituation.
  • Att upprätta betalningsplaner och söka skuldsanering.

Skuldsanering

Skuldsanering är en lösning på allvarliga, långvariga problem med överskuldsättning. Skuldsanering innebär att du betalar en del av dina skulder under några år. När du är klar har du inte längre kvar de skulder som ingick i skuldsaneringen – tanken är att du ska vara skuldfri. Det är Kronofogden som fattar beslut om skuldsanering.

Ansöka om skuldsanering

Behöver du hjälp med att fylla i ansökan hos Kronofogden kan du kontakta budget- och skuldrådgivarna i Alvesta kommun. Du når dem via vårt kontaktcenter måndag-tisdag och torsdag-fredag, mellan klockan 8.30-9.30.

Vad händer efter ansökan?

Kronofogden prövar om du uppfyller skuldsaneringslagens krav för att få en skuldsanering. Om din ansökan blir godkänd kommer ett förslag till skuldsanering att skickas till de du är skyldig pengar.

Om du beviljas skuldsanering innebär det att du lever på existensminimum, vanligtvis i fem år. Alla pengar över existensminimum går till att betala av skulderna och du får en betalningsplan som du ska följa. Lever du under existensminimum är skuldsaneringsperioden fortfarande fem år, men utan betalningsplan. Efter fem år är du skuldfri.

Senast uppdaterad 4 mars 2024