God man, förvaltare, förmyndare

God man, förvaltare, förmyndare

En god man eller en förvaltare företräder en person som behöver hjälp med att bevaka sina juridiska, ekonomiska och personliga intressen.
Sidans innehåll

En god man eller förvaltare kan hjälpa dig som behöver stöd med att sköta din ekonomi. En god man eller förvaltare kan också hjälpa dig vid kontakt med andra myndigheter. Du kan ha rätt till god man om du är sjuk, har psykisk ohälsa eller någon form av funktionsnedsättning.

Vem utser en god man, förvaltare eller förmyndare?

Det är Överförmyndarnämnden som ser till att en god man blir utsedd. Överförmyndarnämnden ser också till att gode män och förvaltare sköter sina uppdrag.

Överförmyndarverksamheten för kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö är samordnad i en gemensam organisation.

Du som har eller behöver god man

En god man är en person som ger dig stöd på olika sätt. En god man kan sköta din ekonomi eller hjälpa dig att ansöka om färdtjänst eller annat som du har rätt till i samhället.

Bli god man

Om du är en person som vill hjälpa en medmänniska och är noggrann, har ett bra sinne för ekonomi och att leta information – då kan du bli god man.

Senast uppdaterad 4 mars 2024