Bli god man

Om du är en person som vill hjälpa en medmänniska och är noggrann, har ett bra sinne för ekonomi och att leta information, då kan du bli god man.

Att vara god man eller förvaltare handlar om att hjälpa en medmänniska. En god man eller förvaltares huvudsakliga uppgift är att representera någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Uppdragen som god man i Alvesta kommun söks via Växjö kommun.

Senast uppdaterad 4 mars 2024