Våld i nära relationer

Om du blivit slagen eller hotad av någon i din familj eller någon annan som du har en nära relation till, kan du få stöd och hjälp.
Sidans innehåll

Så här tar du bort sökhistorik från din webbläsare

Våld i nära relationer kan vara flera saker. Det kan vara barn som utsätter sina föräldrar, en personlig assistent som utsätter sin omsorgstagare. Ibland är det en partner, andra släktingar eller någon annan närstående som utsätter.

Våld kan drabba alla

Våld kan drabba alla oavsett ålder, kön, kultur, religion, funktionsnedsättning och social tillhörighet. Det kan drabba personer i både heterosexuella och samkönade relationer.

Våld kan se ut på olika sätt

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan innbära att förövaren biter, river, drar i håret, bränner, skakar eller knuffar. Fysiskt våld kan också bestå av örfilar, knytnävsslag, slag med tillhyggen, knivstick, sparkar och stryptag.

Psykiskt våld

Psykiskt våld kan handla om hot, tvång, trakasserier och förlöjliganden. Det kan handla om att bli kränkt, få sin frihet begränsad genom att inte få bestämma vad man ska ha på sig för kläder eller att inte få träffa vänner.

Sexuellt våld

Sexuellt våld kan innebära olika former av sexuellt påtvingade handlingar, till exempel att tvingas vara med i en sexuell handling som man inte vill. Det kan också vara könsstympning, sexuella trakasserier och att använda ett sexuellt kränkande språk.

Materiellt våld

Materiellt våld kan innebära att ens ägodelar förstörs, exempelvis mobiltelefon eller inredning, i syfte att skrämma och begränsa.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld innebär oftast att endast en person i förhållandet har kontroll över och tillgång till alla pengar. Förövaren kan till exempel övertala den utsatta att ta gemensamma lån eller i eget namn. Ofta kan förövaren skrämmas med att den utsatta inte kommer att klara sig ekonomiskt vid en separation.

Latent våld

Latent våld kan handla om hot genom gester och kroppsspråk som kan orsaka rädsla.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Med hedersrelaterat våld menas alla typer av fysiskt och psykiskt våld som du kan bli utsatt för av föräldrar, syskon eller andra släktingar. Det kan till exempel handla om att de begränsar vad du ska ha på dig, vem du får umgås med, vilka ämnen i skolan du får delta i eller vem du ska gifta dig med.

Det kan också vara att familjen övervakar datorer, mobiltelefoner eller lyssnar av telefonsamtal. Någon i familjen kanske följer efter och ser vart du går och vem du träffar.

Barn som upplever våld i en nära relation

Att uppleva våld kan innebära att:

  • Bli utsatt för våld (exempelvis slag, knuffar, sexuellt våld, trakasserier och hot till känslomässig avvisning).
  • Se eller höra våld.
  • Se våldets tecken (till exempel blåmärken, trasiga saker, rädsla).
  • Känna av stämningen i hemmet.

De flesta barn är medvetna om vad som händer i familjen även om anhöriga inte tror det. Barn märker fort om någon närstående inte mår bra, men de berättar inte alltid om sina känslor. Att ett barn mår dåligt eller känner oro kan i stället visa sig i lek eller på annat sätt i deras beteende.

Det finns stöd

Du kan söka råd och stöd oavsett ditt kön och din ålder, om du är den som blir utsatt för våld eller om du är den som utför våldet. Du kontaktar oss via vårt kontaktcenter.

I Alvesta kommun kan du få hjälp med:

  • Stödsamtal.
  • Skydd och tillfälligt boende.
  • Ekonomisk hjälp.
  • Stöd i kontakt med andra myndigheter, till exempel Polisen.
  • Samtal om du vill förändra ditt sätt att hantera konflikter och aggressioner.

Hjälp och stöd utanför kommunens verksamhet

Om du vill vända dig till en verksamhet utanför kommunen finns flera olika alternativ.

Familjefrid Kronoberg

Familjefrid Kronoberg är till för såväl barn som vuxna som drabbats av eller själva utövar fysiskt eller psykiskt våld i en nära relation. 

Kvinnojouren Blenda

Kvinnojouren Blenda i Växjö är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som verkar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Kvinnojouren Märta

Kvinnojouren Märta är en fristående organisation som vill hjälpa kvinnor och deras barn. Kvinnojouren erbjuder samtalsstöd och stöd vid myndighetskontakter. Jouren kan på uppdrag av socialtjänsten erbjuda tillfälligt boende i sin skyddslägenhet.

Senast uppdaterad 11 mars 2024