Misstanke om barn som far illa

Misstanke om barn som far illa

Känner du oro för att ett barn far illa eller har problem? Kontakta oss för råd.
Sidans innehåll

Akuta frågor

Vid akuta frågor där ett barn far illa ska du vända dig till kommunens akuta sociala hjälp. Efter kontorstid ska du vända dig till 112.

Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg och säker uppväxt. Barn far illa när de utsätts för till exempel psykisk eller fysisk misshandel, sexuella övergrepp, försummelse, missbruk, självskadebeteende eller våld i hemmet.

Det är viktigt att vi tillsammans vågar se och uppmärksamma barn som far illa så att de kan få hjälp och eventuellt skydd.

Gör en orosanmälan

Har du kännedom eller misstanke om att ett barn eller en ungdom som är folkbokförd i Alvesta kommun far illa kan du göra en orosanmälan.

Du gör orosanmälan via vårt kontaktcenter.

Du kan ringa, skicka e-post brev eller eller faxa. Tänk på att du inte kan göra en orosanmälan via e-post om du vill vara anonym.

Du har möjlighet att vara anonym

Du kan vara anonym i din kontakt med oss. Då är det viktigt att du inte säger vad du heter eller var du ringer från. Om du väljer att vara anonym blir du anonym både gentemot barnet, dess vårdnadshavare och socialtjänsten.

Vad händer med din anmälan?

När en orosanmälan kommer in till socialtjänsten gör vi alltid en bedömning om det finns akut oro för barnet eller inte.

Om det framkommer att barnet eller vårdnadshavare har behov av hjälp eller stöd startas en utredning.

Vi på socialtjänsten arbetar så långt som möjligt tillsammans med familjen och viktiga personer som finns runtomkring barnet för att hitta lösningar.

Anmälningsskyldighet

Om du i ditt arbete träffar barn och ungdomar som far illa är du enligt lag skyldig att kontakta oss om du misstänker att någon far illa. Det kallas för anmälningsplikt, enligt socialtjänstlagen kapitel 14. Det gäller exempelvis om du arbetar inom skola, barnomsorg, fritidshem, sjukvård, polismyndigheten, kriminalvården eller liknande.

Frågor, råd eller stöd

Om du känner oro för att ett barn far illa kan du ringa och fråga oss till råds. Du kan givetvis också ringa för att du själv vill ha råd eller stöd i någon fråga som rör ditt eget barn. Det är viktigt att du i detta läge inte uppger barnets eller familjens namn. Då kan vi bli tvungna att ingripa trots att det inte var avsikten med ditt samtal.

Du behöver inte ha tydliga bevis eller bekräftade uppgifter för att ta kontakt med oss. Det räcker att du har en misstanke eller känner oro. Det är vår uppgift att ta reda på hur situationen är och om vi behöver utreda vidare och eventuellt ingripa.

Senast uppdaterad 11 mars 2024