Mat och näring

Alla matgäster, men även anhöriga, ska känna en trygghet i att det serveras god och näringsriktigt väl sammansatt kost inom äldreomsorgen i Alvesta kommun. Maten som serveras ska vara säker avseende specialkoster och livsmedelshygien. Den ska vara framställd under goda etiska förhållanden och med så låg miljöpåverkan som möjligt.

Måltiden ska bidra till god livskvalitet

Inom omsorgen ska måltiden bidra till god livskvalitet. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa − måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Måltidsmiljön är väldigt viktig.

Bra måltider behöver inte kosta mer än dåliga. Det handlar istället om att investera rätt. Ta vara på måltidens möjligheter och varandras kompetens

Vi följer livsmedelsverkets rekommendationer "Bra Måltider i äldreomsorgen". Matsedlarna görs i tolvveckors intervaller och näringsberäknas per dag och per vecka. Vi säsongsanpassar matsedlarna.

Specialkost kan fås då det krävs av medicinska, religiösa eller sociala skäl.

Våra restauranger

På alla särskilda boenden i kommunen finns restauranger/matsalar som är öppna för alla pensionärer. Här hittar du menyer och ytterligare information om dem.

Matdistribution

Om man själv inte kan laga sin mat i det egna hemmet eller ta sig till närliggande servering kan man efter behovsprövning få mat distribuerad till det egna hemmet. Läs mer om matdistribution här.

KRAV-certifiering

Vi är KRAV certifierade enligt nivå 1, vilket innebär minst 20 procent hållbara livsmedel.

Faktorer som kan stimulera aptit och matglädje

 • Valmöjligheter
 • Respekt för individens behov och önskemål – vanor, preferenser och traditioner.
 • Delaktighet – i menyplanering, matlagning och servering.
 • Trivsam atmosfär – hemlika eller restauranglika miljöer med ex örter på borden, ljus.
 • Sällskap – måltider tillsammans med andra.
 • Kulinarisk kvalitet – matens presentation, doft, smakbalans, variation i konsistens och hög smakintensitet. Använda alla våra sinnen.
 • Mellanmål – många små måltider spridda över dagen.
 • Fysisk aktivitet.

För lite mat i magen

 • För lite mat är det största nutritionella problemet bland äldre
 • Protein, energi och vätska är högt prioriterat
 • Att äta färre än fyra gånger per dag och att ha en nattfasta längre än elva timmar kan kopplas till ökad risk för undernäring.

Men hur kan vi då främja aptiten?

 • Respekt för individens önskemål
 • Delaktighet
 • Självständighet
 • Trivsam måltidsmiljö
 • Sällskap
 • Många små måltider laddade med energi och protein
 • Variation och valmöjligheter
 • Aptitretare
 • Mellanmål

Måltiden ska vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet. Helt enkelt en höjdpunkt att se fram emot.