Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens "regering". Den bereder alla frågor till kommunfullmäktige och ansvarar för att besluten som fattas i kommunfullmäktige genomförs. Kommunstyrelsen är det ansvariga politiska organet för kommunledningsförvaltningen som ansvarar för den centrala administrationen.

Sammanträdesplan 2022

Kommunstyrelsen sammanträder den 1 februari, 8 mars, 12 april, 7 juni, 13 september, 4 oktober, 8 november och 29 november.

Ledamöter - Mandatperioden 2019-2022

Ordinarie Ersättare
Per Ribacke (S), ordförande Edina Maslac (S)
Thomas Haraldsson (C), 1:e vice ordförande Cristina Haraldsson (C)
Thomas Johnsson (M), 2:e vice ordförande Tomas Öhling (M)
Frida Chistensen (S) Sebastian Ohlsson (S)
Rose-Marie Larsson (S) Lavinia Strömberg (S)
Lars-Olof Petersson (S) Torbjörn Svensson (S)
Mikael Lindberg (C) David Johansson (C)
Hans Svensson (V) Anita Thörn von Rosen (MP)
Claudia Crowley Sörensson (M) Matz Athley (M)
Ulf Larsson (L) Jessica Johansson (KD)
Fredrik Jonsson (-) Anette Lindström (-)
Jan-Erik Svensson (AA) Ulf Gustafsson (SD)
Lars-Olof Franzén (AA) Juan-Carlos Moreno (AA)

Kommunstyrelsens utskott

Under Kommunstyrelsen finns tre utskott. Dessa är:

  • Arbetsutskott
  • Personalutskott
  • Upphandlingsutskott

Protokoll

De protokoll som publiceras är inte alltid fullständiga och saknar underskrifter. Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter. 

Fullständiga protokoll finns tillgängliga på kommunledningsförvaltningen.