Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens "regering". Den bereder alla frågor till kommunfullmäktige och ansvarar för att besluten som fattas i kommunfullmäktige genomförs. Kommunstyrelsen är det ansvariga politiska organet för kommunledningsförvaltningen som ansvarar för den centrala administrationen.

Sammanträdesplan 2023

Kommunstyrelsen sammanträder den 10 januari, 7 februari, 7 mars, 4 april, 9 maj (inställt), 30 maj,                5 september, 26 september, 31 oktober och 28 november. 

sammanträdesplan 2024

Kommunstyrelsen sammanträder den 30 januari, 5 mars, 16 april, 4 juni, 10 september, 1 oktober                   5 november och 26 november. 

Ledamöter - Mandatperioden 2023-2026

Ordinarie Ersättare
Per Ribacke (S), ordförande Torbjörn Svensson (S)
Thomas Haraldsson (C), 1:e vice ordförande Lavinia Strömberg (S)
Claudia Crowley Sörensson (M), 2:e vice ordförande Lars-Olof Petersson (S)
Frida Christensen (S) Jennie Nilsson (S)
Sebastian Olsson (S) Anna Gilius (C)
Jessica Johansson (KD) Björn Nilsson (V)
Heléne andersson (C) Josefine Ljungqvist (KD)
Linnéa Naeess (V) Gunilla Gustafson (M)
Kajsa Sivertson (M) Katarina Tuneskog (M)
Mats Johnsson (SD) Robin Berg (SD)
Lena Nikolausson (SD) Oskar Andersson (SD)
Jan-Erik Svensson (AA) Jolanta Johansson (AA)
Lars-Olof Franzén (AA) Benny Lundh Johansson (AA)

Kommunstyrelsens utskott

Under Kommunstyrelsen finns tre utskott. Dessa är:

  • Arbetsutskott
  • Personalutskott
  • Upphandlingsutskott

Protokoll

De protokoll som publiceras är inte alltid fullständiga och saknar underskrifter. Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter. 

Fullständiga protokoll finns tillgängliga på kommunledningsförvaltningen.