Vattenläcka i Grimslöv

Alvesta kommun har en vattenläcka på det allmänna vattennätet i Grimslöv. Reparationsarbete kommer att påbörjas på torsdag 19 december. Vattenläckan och reparationsarbetet kommer medföra att flera fastigheter i Grimslöv kommer vara utan vatten under delar av dagen/kvällen. Ledningsarbetet kan även medföra störningar såsom missfärgat vatten.

Reparationsarbete på kommunens vattenledningsnät kan ge upphov till missfärgat vatten. Vattnet är dock tjänligt att använda. Vid besvär spola ur era ledningar. Undvik att använda tvätt- och diskmaskiner så länge vattnet är missfärgat.

För övriga upplysningar kontakta arbetsledare Teknisk Service:

Kontorstid:
Vxl: Tel. 0472-150 00

Övrig tid, via SOS-alarm:
Tel. 0470-472 69

Arkivet