Nyhetsarkiv

Vi planerar att stänga av vattnet den 16/3 från kl. 09.30 till kl. 15.00. Avstängningen kan påverka fastigheter i ert område.


Avstängningen sker i samband med att ett underhållsarbete på ledningsnätet genomförs.

När vattnet åter släpps på kan missfärgat vatten förekomma. Spola då tills vattnet åter blir klart.
Undvik att använda tvätt- och diskmaskiner så länge vattnet är missfärgat.

Med vänliga hälsningar
Alvesta kommun

Arkivet