Nu kan du snabbladda elbilen i Alvesta

Nu kan du snabbladda elbilen i Alvesta

Snabbladdare med två uttag på en parkeringsplats. En del grönska och järnvägsspår i bakgrunden.
Flera laddstolpar för allmänheten har nu installerats i både Alvesta med omnejd och i Moheda. Sammanlagt rör det sig om 34 uttag för laddning, varav fyra är så kallade snabbladdare.

Här finns de nya laddstolparna

  • Järnvägsgatan, Alvesta (4 uttag 150 kW)
  • Högåsen, Alvesta (10 uttag 22 kW)
  • Hanaslöv, Alvesta (10 uttag 22 kW)
  • Mohedaskolan, Moheda (10 uttag 22 kW)

Satsningen är en del i programmet för laddinfrastruktur i Alvesta kommun som beslutades av kommunfullmäktige 2022. Dokumentet fungerar som ett underlag när det gäller planering och placering av nya laddstolpar.

Program för laddinfrastruktur i Alvesta kommun

— Kommunen är en viktig aktör i att utveckla laddinfrastrukturen. På det här sättet hjälper vi till att nå de nationella målen om en fossilfri fordonsflotta år 2030. Det underlättar även för fler att använda elbilar, säger Thomas Haraldsson (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

För att kunna göra investeringen har Alvesta kommun ansökt om och blivit beviljad ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket genom Klimatklivet. Ambitionen var att vid det här tillfället installera betydligt fler laddstolpar runt om i kommunen, exempelvis i Vislanda, Grimslöv, Torsåsby, Torne, Lönashult och Torpsbruk. Men då handläggningstiden hos Eon för strömförsörjning överskrider det tidskrav som Naturvårdsverket har på färdigställande av stolpar för utbetalning av stöd (30 juni) kunde detta inte genomföras.

— Det är oerhört frustrerande att delar av vår satsning ska falla på administration. Men vår ambition är att göra nya ansökningar för att få fler laddstolpar på plats i kommunen och enligt den prioritetsordning vi har beslutat om, säger Thomas Haraldsson.

Kontakt

Thomas Haraldsson (C)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
070-996 41 61
thomas.haraldsson@alvesta.se