Kommuninvånarna i Alvesta är nöjda med vård, skola och omsorg

Kommuninvånarna i Alvesta är nöjda med vård, skola och omsorg

Resultatet från höstens medborgarundersökning är nu sammanställt. Undersökningen visar att invånarna är nöjda med vård, skola och omsorg. När det gäller inflytande och känsla av delaktighet är resultaten svagare.

Medborgarundersökningen görs i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) och Alvesta kommun deltar vartannat år. En generell bild för riket, men även för Alvesta kommun, är att betygen sjunker något i förhållande till hur det såg ut för två år sedan. När det gäller kommunens kärnverksamheter – vård, skola och omsorg – ligger Alvesta fortfarande på en hög nivå.

Även när det gäller närhet till kommunens service är invånarna nöjda. Många anger att man har nära till skola och barnomsorg. Man upplever också att man har tillgång till kommunal service utanför kommunens centralort, till exempel skola, äldreomsorg och bibliotek.

– Det som är glädjande är de höga betygen för kommunens stora verksamheter – förskola, grundskola och äldreomsorg. Det är ett kvitto på att vi i grunden har en bra verksamhet, säger Per Ribacke (S), kommunstyrelsens ordförande.

Övergripande resultat från undersökningen

  • 88 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på.
  • 77 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.
  • 14 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.
  • 46 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit

Tilliten till andra sjunker

När det gäller invånarnas svar angående insyn och inflytande, känsla av delaktighet och deltagande i samhällsbygget är resultatet sämre.

– Att våra invånare känner förtroende och delaktighet och har insyn är helt avgörande för en fortsatt stark demokrati. Här ser vi att vi alla behöver göra insatser. Vad det blir får vi analysera närmare, säger Per Ribacke.

Den viktiga frågan om tillit i samhället och om man allmänt tycker att man kan lita på människor är sjunkande i landet, så även i Alvesta kommun.

– Vi kan se att det finns grupper som känner högre tillit än andra. En tydlig bild i Alvesta är att invånare utanför tätort, de som bott kommunen i tre år eller mer och de som har hög utbildning och hög inkomst litar mer på andra människor, säger kommunstrateg Kjell Rosenlöf.

Generellt kan man se att de som bor i en tätort utanför centralorten är mer positiva än andra. Även äldre och de med högre utbildning är nöjdare än genomsnittet.

Årets och tidigare års medborgarundersökningar finns att ta del av på sidan Kvalitet och jämförelser.