Kommunalskatt

I kommunalskatten ingår både skatt till kommunen och regionen.
Skattesatsen i Alvesta kommun ligger på 21,42 procent. Det innebär att för varje 100 kronor i beskattningsbar inkomst betalas 20,19 kronor i skatt till kommunen. Du betalar också skatt till Region Kronoberg, vilket innebär att den totala skattesatsen (både kommun och region) för kommuninvånarna i Alvesta ligger på 33,42 procent (2024).

Är du medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling du tillhör. Du som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar bara begravningsavgift.

Senast uppdaterad 4 mars 2024