Agenda 2030

Alvesta kommun jobbar mot de globala målen för hållbar utveckling.
Till år 2030 ska vi avskaffa fattigdom, minska ojämlikheten, skapa fredliga samhällen och bekämpa klimatförändringarna. Det är några av de totalt 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 som FN antog 2015. De här målen präglar allt arbete som görs i Alvesta kommun i dag. 

Globala utmaningar med lokala lösningar

Sveriges kommuner har tillsammans med andra en central roll för att arbeta mot Agenda 2030. Även om utmaningarna är globala så kan vi alla göra något. Tillsammans – kommun, invånare och näringsliv – kan vi skapa ett hållbart Alvesta och en hållbar framtid. 

Agenda 2030 styr vårt arbete

I Alvesta kommun är vi övertygade om att hållbarhetsarbetet behöver vara en naturlig del i det jobb vi gör varje dag. Därför utgör Agenda 2030 grunden för kommunövergripande inriktningar och utvecklingsarbete, där vi bryter ner de globala målen till lokala förutsättningar i Alvesta kommun. På så sätt skapar vi möjligheter för en mer social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling för oss alla.

Mer information

Senast uppdaterad 4 mars 2024