Grafisk profil

I Alvesta kommun har vi en gemensam grafisk profil för att du som invånare lätt ska kunna avgöra om det är kommunen som står bakom informationen du får.

Vår grafiska profil är en beskrivning av Alvesta kommuns visuella identitet. Den talar om hur vårt kommunikationsmaterial ska se ut, hur vi använder vår logotyp och vilket formspråk med typsnitt och färger vi använder.

Den grafiska profilen är beslutad av fullmäktige och alla verksamheter i kommunen ska följa den. På så sätt blir det enklare för dig som invånare och andra att känna igen när Alvesta kommun är avsändare.

Senast uppdaterad 4 mars 2024