Tillgänglighetsrådet

Alvesta kommuns Tillgänglighetsråd har till uppgift att bevaka och ta upp tillgänglighetsfrågor som rör hela den kommunala organisationen.

Ett av rådets främsta syften är att föra vidare sakkunskap som finns hos organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning till kommunens nämnder. 

Tillgänglighetsrådet består av ledamöter som utses av organisationer för personer med funktionsnedsättning. Utöver det finns en ledamot från:

  • Kommunstyrelsen
  • Samhällsbyggnadsnämnden
  • Utbildningsnämnden
  • Omsorgsnämnden
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Nämnden för arbete och lärande
Senast uppdaterad 5 april 2024