Pensionärsrådet

Alvesta kommuns Pensionärsråd (KPR) är ett organ för samråd och gemensam information mellan kommunen och olika pensionärsorganisationer inom kommunen.  

Pensionärsrådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar samt vara en resurs i arbetet med att bevaka och utveckla övergripande verksamhetsfrågor som berör pensionärer i Alvesta kommun. Rådet är också remissinstans för frågor kring äldre.

Pensionärsrådet består av totalt 14 ledamöter med representanter från pensionärsorganisationerna och från:

  • Omsorgsnämnden
  • Kommunstyrelsen
  • Nämnden för arbete och lärande
  • Samhällsbyggnadsnämnden
  • Kultur- och fritidsnämnden
Senast uppdaterad 5 april 2024