Brottsförebyggande rådet

Alvesta kommuns strategiska råd för brottsförebyggande arbete fungerar som en kontaktpunkt mellan kommunala verksamheter och Polisen. Arbetet i rådet ska ge kontinuitet i det brottsförebyggande samarbetet i kommunen.

Andra som har intresse av att arbeta brottsförebyggande i lokalsamhället, till exempel föreningar och företag, deltar utifrån de aktuella problem som rådet arbetar med.

Samarbetet med Polisen innebär att överenskommelser tas fram beroende på rådande läge.  

Senast uppdaterad 4 mars 2024