Ventilationskontroll

Ägare till flerfamiljshus är skyldiga att göra ventilationskontroll (OVK) med jämna mellanrum.
Senast uppdaterad 4 mars 2024