Lotteritillstånd

Alvesta kommun kan ge lotteritillstånd till föreningar i kommunen.
Ideella föreningar med allmännyttigt ändamål kan enligt vissa regler i lotterilagen få lov att sälja lotter för att finansiera del av sin verksamhet. Förfarandet kräver ofta tillstånd.

Ideella föreningar med hemvist i Alvesta och som avser att sälja lotterna inom kommunen kan söka sådant tillstånd hos kommunen. Det är kultur- och fritidsförvaltningen som beslutar om tillstånd för lotterier.

Spelinspektionen

Spelinspektionen är central förvaltningsmyndighet för frågor om spel och lotterier. Inspektionen är också central tillsynsmyndighet över lotterilagen.

Senast uppdaterad 3 maj 2024