Livsmedel

Här finns information om livsmedelskontroll, om att starta livsmedelsföretag och misstänkt matförgiftning.
Sidans innehåll
Att kunna äta och njuta av bra och säkra livsmedel är en viktig del av våra liv. När vi går på restaurang, handlar i mataffären eller i gårdsbutiken, ska vi kunna lita på att vi får säkra livsmedel.

Anmälan och registrering

De flesta livsmedelsföretagen måste registreras. Registrering ska göras vid nystart, förändringar av verksamheten eller ägarbyte.

Kravet på registrering och anmälan gäller endast om ett livsmedelsföretag uppfyller kravet på viss kontinuitet (regelbundenhet) och viss organisation. Det betyder till exempel att en sommaröppen glasskiosk är ett livsmedelsföretag, men en matlagningskväll i en förening inte är ett livsmedelsföretag.

Ibland krävs ett godkännande från Livsmedelsverket för att få starta verksamheten. Det gäller endast företag som producerar animaliska livsmedel, till exempel ett mejeri eller slakteri.

På Livsmedelsverket kan du läsa mer om att starta livsmedelsföretag.

Du får öppna verksamheten tidigast tio arbetsdagar efter att kommunen fått in din anmälan om registrering. Får du beslut från kommunen tidigare går det bra att öppna när du fått beslutet. För registrering betalar du en avgift motsvarande en timmes handläggning.

Kontroll och tillsyn

Egen brunn ska registreras och kontrolleras

Om du har en egen vattenbrunn som hör till verksamheten måste även den registreras och kontrolleras. Företaget tar själva prover på vattnet och ibland på de livsmedel som produceras.

Egenkontroll

Företagaren är själv skyldig att se till att livsmedelslokalen är lagenligt utformad och att det finns egenkontrollprogram som är avsett för verksamheten. När verksamheten har startat kommer livsmedelsinspektören att inspektera verksamheten. Du kan läsa mer på Livsmedelsverket.

Tillsyn

Kontrollen utförs av en livsmedelsinspektör från Alvesta kommun. Vi kontrollerar bland annat att verksamheten har en tillräckligt bra egenkontroll och att man uppfyller kraven på livsmedelshygien.

Märkning av livsmedel är livsviktigt för allergiker och ger oss viktig information. Därför ingår även detta i kontrollen.

Rådgivning

Livsmedelsinspektören hjälper gärna till med rådgivning, i mån av tid.

Avgift, riskklassning och kontrollfrekvens

Vi använder Livsmedelsverkets modell för riskklassning och kontrollfrekvens.

Vi tillämpar så kallad efterhandsdebitering. Det innebär att avgiften som du kommer att faktureras för beror på hur många timmar som vi lägger på kontrollen. I kontrollen ingår förarbete, kontrollbesök och efterarbete. Timavgiften är fastställd till 1 275 kronor.

Misstänkt matförgiftning

Om du misstänker att du har blivit matförgiftad är det viktigt att du anmäler det så fort som möjligt. Då har vi en möjlighet att förhindra att andra blir drabbade.

Du kan anmäla matförgiftning till vårt kontaktcenter eller via e-tjänst. Du kan välja att vara anonym.

När ska du anmäla?

Anmäl matförgiftning om du har eller har haft kräkningar eller diarré som du misstänker beror på något som du har ätit eller druckit.

Intervju vid matförgiftning

Våra livsmedelsinspektörer ställer frågor om vad du har ätit och druckit dagarna innan du blev sjuk, var och när du åt maten, vilka symtom du har eller har haft, hur många som blivit sjuka och om samtliga har ätit och druckit samma mat och dryck.

Så går en utredning om matförgiftning till

När en anmälan kommer in börjar vi en utredning för att om möjligt ta reda på den troliga orsaken. Det finns många olika bakterier och virus som kan ge symtom. Det är inte självklart att det du åt sist är det som du har blivit sjuk av.

Ibland kan det bli nödvändigt att göra ett läkarbesök för att ta ett avföringsprov och på så sätt ta reda på vilken bakterie eller vilket virus du har blivit sjuk av.

Om en person har blivit sjuk tar kommunen kontakt med verksamheten och frågar om deras rutiner och om de har fått fler klagomål. Om flera personer har blivit sjuka görs ett besök på restaurangen. Då tar vi temperaturen på mat och kylar och kontrollerar rengöring och hygien på lokalen och personal.

Ofta är det svårt att ta reda på orsaken till en matförgiftning.

Senast uppdaterad 18 juni 2024