Omlastningsterminal i Alvesta

Omlastningsterminal i Alvesta

Är du beroende av både tåg och lastbil i din logistik? I Alvesta finns lösningen som underlättar dina omlastningar.

Kommunbolaget Alvesta Utveckling AB äger en omlastningsterminal för omlastning från och till järnvägsvagnar, till och från lastbil. Terminalen, som arrenderas av Alwex Intermodal AB, är öppen för samtliga operatörer som önskar använda sig av Alwex tjänst för omlastning.

För att kunna använda omlastningsterminalen krävs först att ett avtal sluts mellan den som vill nyttja tjänsten och Alwex.

Järnvägsnätsbeskrivning

I dokumentet nedan finns en beskrivning för anslutande järnvägsspår till omlastningscentralen.

En stor lagerlokal. En tågvagn med last står på ena sidan.
En grön stor lagerlokal precis bredvid järnvägen.
Senast uppdaterad 4 mars 2024