Tillstånd och regler

Nästan alla platser utomhus där allmänheten kan röra sig är offentliga platser. För att använda kommunens mark krävs det oftast tillstånd från Polisen. I vissa fall räcker det att läsa vilka regler som gäller i Alvesta.

Nyttjande av allmän plats

Nästan platser där allmänheten kan röra sig utomhus i kommunen, till exempel trottoarer, torg och parker, betraktas som allmänna. För att få använda dessa platser till försäljning, evenemang och liknande, måste en ansökan till Polismyndigheten göras innan ärendet hanteras av kommunen.

Kommunen fungerar som remissinstans åt Polismyndigheten vid upplåtelse av offentlig plats på kommunal mark.

Exempel på tillfällen som kräver tillstånd

 • Handelsverksamhet på allmän plats.
 • Försäljning utanför butik.
 • Uteservering.
 • Placering av container, byggsäck, byggnadsställning eller byggbodar på allmän gata eller plats.
 • Placering av skylt, bord, tält, scen.
 • Tillfällig reklam, affischering, valstugor, torgmöten och liknande. Om du planerar att göra reklam under en längre tid kan det krävas bygglov.

Ansök hos Polisen

Lokala ordningsföreskrifter

Vad du får göra på allmän plats i Alvesta kommun styrs av våra lokala ordningsföreskrifter. De innehåller grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats.

Områden som berörs ordningsföreskrifterna är:

 • Lastning av varor, med mera
 • Schaktning, grävning, med mera
 • Störande buller
 • Containrar, med mera
 • Markiser, flaggor, skyltar, träd och buskar
 • Affischering
 • Högtalarutsändning
 • Insamling av pengar
 • Förtäring av alkohol
 • Camping
 • Hundar
 • Ridning
 • Avgift för att använda offentlig plats
 • Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
Senast uppdaterad 4 mars 2024