Val, antagning och behörighet till gymnasieskola

Val, antagning och behörighet till gymnasieskola

Här hittar du all information om hur och när du ansöker till gymnasiet.
Sidans innehåll

Datum att hålla koll på

  • 15 januari: Gymnasievalet öppnar
  • 15 februari: Gymnasievalet stänger
  • 15 april: Preliminärt besked
  • 25 april – 15 maj: Möjlighet till ändringar i ansökan
  • 25 april – 15 maj: Möjlighet till ändringar i ansökan
  • 5 augusti – 31 augusti: Reservantagning

Så här ansöker du

Ansökan till både Alvesta Gymnasieskola och andra gymnasieskolor i länet görs digitalt via systemet Dexter.

Grundskolornas studie- och yrkesvägledare hjälper till med ansökningar på respektive skola.

Om du har glömt ditt lösenord till Dexter ska du vända dig till studie-och yrkesvägledaren på din grundskola.

Urval

Det preliminära beskedet grundar sig på dina betyg från höstterminen i årskurs 9, men det är dina slutbetyg till sommaren som avgör ditt antagningsbesked i juli.

För dig som har fått erbjudande om plats på ditt andrahandsval kan det finnas möjlighet att stå i kö till en plats på ditt förstahandsval via reservantagningen. All reservantagning sker i mån av plats.

Att ansöka till skolor i andra kommuner eller fristående skolor

Du kan söka utbildning i hela Kronobergs län

Kommunerna i Kronobergs län (förutom Markaryd) har ett samverkansavtal, vilket betyder att du kan söka till samtliga nationella program i länet.

På Gymnasium Kronobergs webbplats hittar du alla länets program samlade på ett och samma ställe. Där kan du se var de olika programmen finns och du kan också jämföra innehållet i olika program.

Program som inte finns i kommunen eller samverkansområdet

Om ett nationellt program med nationell inriktning inte erbjuds inom kommunen eller samverkansområdet har du rätt att söka denna utbildning i kommun utanför samverkansområdet. Då konkurrerar du om plats på samma villkor som de som bor i denna kommun/samverkansområde.

Frisök i hela landet

Du har rätt att söka ett nationellt program i en annan kommuns gymnasieskola, även om samma program erbjuds i din hemkommun eller samverkansområde. Du tas emot i mån av plats, så kallad andrahandsmottagning. Om du kommer in via andrahandsmottagning har du inte rätt till inackorderingsstöd.

Riksrekryterande utbildningar

En riksrekryterande utbildning är en utbildning som elever från hela landet kan söka på samma villkor.

Det är Skolverket som beslutar om vilka utbildningar som ska ha riksintag. De riksrekryterande utbildningarna kan till exempel vara hantverksyrken eller inom idrottsområdet.

Det finns också inom spetsområden som exempelvis matematik, samt för döva, hörselskadade eller rörelsehindrade. Mer information om riksrekryterande utbildningar kan du få av din studie- och yrkesvägledare.

Behörighet – vem kan söka till gymnasiet?

För att bli antagen till en gymnasieutbildning måste du ha en viss behörighet. Detta krävs för att vara behörig:

  • Du är 19 år eller yngre det år du söker.
  • Du har gått färdigt grundskolan eller motsvarande.
  • Du har inte tidigare avslutat ett nationellt gymnasieprogram eller avlagt examen från International Baccalaureate Diploma (IBDP).

Om du inte uppfyller behörighetskraven kan du gå ett introduktionsprogram för att uppnå behörighet.

Elever från anpassad grundskola kan söka anpassad gymnasieskola eller vissa av introduktionsprogrammens utbildningar. Mer information kan du få av din studie- och yrkesvägledare. Asylsökande ungdomar har rätt till utbildning i gymnasieskola om utbildningen påbörjats innan personen fyllt 18 år.

Behörighetskrav

För att kunna söka ett yrkesprogram ska du ha godkända betyg i svenska, engelska, matematik och i minst fem andra ämnen. För att söka ett högskoleförberedande program ska du ha godkända betyg i svenska, engelska och matematik och i minst nio andra ämnen. För vissa program är några av dessa nio ämnen specificerade.

Söker du till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet eller samhällsvetenskapsprogrammet ska betygen i ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap ingå i dessa nio ämnen. Söker du till naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet ska biologi, fysik och kemi ingå i dessa nio ämnen.

Om du inte har haft möjlighet att läsa engelska i grundskolan, till exempel om du vistats utomlands, kan undantag göras från kravet på godkänt betyg i engelska vid antagningen till gymnasiet. Detta kräver dock att du uppfyller övriga behörighetskrav till den utbildning du vill gå. Undantaget gäller bara vid antagningen till gymnasiet.

Det är rektor på den sökta gymnasieutbildningen som fattar beslut om undantaget. För att få en gymnasieexamen måste du uppnå godkänt betyg i de engelskakurser du läser under gymnasiet.

Senast uppdaterad 4 mars 2024