Studie- och yrkesvägledning grundskola

Studie- och yrkesvägledning grundskola

Har du som elev eller vårdnadshavare funderingar kring gymnasieval, språkval och yrken? Kontakta gärna oss studievägledare på grundskolan.
Sidans innehåll

Väl underbyggda val till gymnasieskolan

Studie- och yrkesvägledare har eleven i fokus och finns för att ge vägledning inför kommande val till gymnasieskolan och framtida arbetsliv. Studie- och yrkesvägledare arbetar tillsammans med lärare och övrig skolpersonal för att eleven under tiden på grundskolan ska få kunskaper om:

  • Sina egna intressen, behov och vad man själv vill.
  • Sina möjligheter och begränsningar kopplat till medicinska faktorer.
  • Sina valmöjligheter med gymnasieskolans program och vilka yrken de kan leda till.
  • Dagens arbetsliv genom prao.

Prao

Praktiskt arbetslivsorientering (prao) är ett obligatoriskt moment som genomförs på våren i årskurs 8 och på hösten i årskurs 9. Prao syftar till att ge eleven inblick i dagens arbetsliv, kunskaper kring yrken och kunskaper kring arbetsmöjligheter i närområdet.

Följ oss i sociala medier

Följ gärna SyvAlvesta på Instagram för att ta del av information och inspiration inför kommande studie- och yrkesval

Senast uppdaterad 5 mars 2024