Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som saknar behörighet från grundskolan.

Introduktionsprogrammen ska ge dig som är obehörig att söka till gymnasiet en möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att du kan få ett arbete.

På Alvesta Gymnasieskola finns fyra introduktionsprogram:

  • Programinriktat val
  • Språkintroduktion
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ

Alla elever följer en individuell studieplan. På introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur. I stället är det studieplanen som visar vad utbildningen ska innehålla. Utbildningen är på heltid.

Studie- och yrkesvägledning

Om du vill boka tid för individuell vägledning med studie- och yrkesvägledare kan du kontakta oss.

Senast uppdaterad 4 mars 2024