Studie- och yrkesvägledning gymnasium

Studie- och yrkesvägledning gymnasium

Om du behöver hjälp med att planera studier och framtid efter gymnasiet kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare.

Vägledningen utgår från dina behov och hjälper dig att öka kunskapen kring ditt studie- och yrkesval. Det innebär att du kan få information om dina valmöjligheter efter gymnasiet, utbildning på olika nivåer, om yrken och arbetsmarknad.

Vi finns tillgängliga för frågor och vägledning under hela din gymnasietid och för att stötta dig att planera för framtiden.

Senast uppdaterad 4 mars 2024