Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Kronobergs län. Det gäller från klockan 12.00 torsdagen den 23 maj och tills vidare.

Resursenhet

Resursenhet för placerade barn och ungdomar enligt socialtjänstlagen

Vård och behandling Syd (VoB) driver sedan flera år tillbaka institutioner i Alvesta. Dessa tar emot barn och ungdomar som placeras av kommunernas socialtjänst. Alvesta Kommun bedriver efter önskemål från VoB skolverksamheten för dessa elever.

Alvestas resursenhet vänder sig främst till elever som finns placerade på VoB:s institutioner. Längden på placeringar som kommunernas socialtjänst gör är av varierande längd. Det innebär att man inte i förväg vet hur länge eleven kommer att stanna i verksamheten. Institutionerna har ibland också behov av att ha eleverna hemma som en del i sitt arbete. Omständigheten att vara på institution gör att eleven i de flesta fall får svårt att orka med att läsa enligt timplan.

Senast uppdaterad 21 maj 2024