Närvaroarbete

Skolnärvaro är den enskilt största skyddsfaktorn mot psykosociala problem. I Alvesta kommun finns ett närvaroteam som jobbar för ökad skolnärvaro.

Närvaroteamets huvudsakliga uppdrag är att arbeta för att hjälpa elever med en problematisk skolfrånvaro till en fungerande utbildning.

I teamet ingår personal från flera olika förvaltningar och professioner. Verksamheten består av arbetsterapeut, familjebehandlare, lärare, psykolog och kultur- och fritidskoordinator.

Samverkan sker mellan utbildningsförvaltningen, förvaltningen för arbete och lärande (socialtjänst) och kultur- och fritidsförvaltningen.

Förutom att jobba direkt mot barn och unga har närvaroteamet också i uppdrag att utbilda och stärka skolpersonalens kompetens för att jobba med ökad skolnärvaro.

Senast uppdaterad 4 mars 2024