Dans för hälsa

Dans för hälsa är en forskningsbaserad och beprövad riktad insats för tonårstjejer med lättare till måttlig psykisk ohälsa.
ett tiotal ungdomar som dansar glatt med armarna uppsträckta

Metoden är ett komplement till ordinarie verksamhet inom elevhälsan. I dag finns över 700 utbildade Dans för Hälsa-instruktörer över landet och uppskattningsvis är det över tusen ungdomar som regelbundet deltar i insatsen.

Fysisk aktivitet är en välkänd och effektiv strategi för att stärka psykisk hälsa. Vi vet att det kan vara svårt att komma igång eller finna modet att vara med i en grupp om man känner sig osäker. Därför präglas Dans för hälsa av en kravlös och socialt inkluderande atmosfär. Alla välkomnas oavsett tidigare erfarenhet och många unga som är med uttrycker att det är skönt att få en frizon utan prestation.

Kroppsliga och emotionella symtom, såsom huvudvärk, magvärk, stress, oro och nedstämdhet är ett vanligt förekommande problem hos ungdomar. Utöver det individuella lidandet utgör detta en stor samhällelig kostnad och en ökad risk för utanförskap, depression och ångestproblematik. Icke-farmakologiska och lättillgängliga behandlingsalternativ efterfrågas för att möta denna problembild.

Det finns ett stort behov av en motpol till prestationssamhället och lyfta fram glädje. Kravlös dans är ett exempel på insats som kan möta det behovet.

Anmälan

Rekrytering sker via Centrala barn- och elevhälsan. Kontakta din kurator eller skolsköterska för mer information.

Tid och plats

Uppstart hösten 2024. Prova på datum:

18 januari
25 januari
1 februari
15 februari (OBS ej 8 februari!)

Tid: Torsdagar klockan 16.00-17.15
Plats: Lilla sporthallen Hagaskolan, Alvesta.

Vem kan delta?

Tjejer som bor i Alvesta kommun. Årskurs 7–9 och gymnasiet.

Instruktörer och kontakt

Sofia Grensjö, psykolog, 072–1933774
Veronica Thörne, fältsekreterare, 076–6961008
Matilda Svensson, familjebehandlare, 076-6956222

Senast uppdaterad 4 mars 2024